آموزش ایجاد آگهی


آموزش ایجاد آگهی

آموزش نحوه گذاشتن آگهی در سایت منزل شمال

گام اول:

برای شروع در ابتدا از منوی بالایی دکمه سمت چپ "افزودن آگهی" را انتخاب کنید

 

گام دوم:

در صفحه گشوده شده مشخصات جزئی آگهی خود راوارد کنید

 

که در اولین مرحله مشخصات کلی باید واردشود.

 

 

گام سوم:

در گام بعدی مشخصات محل و نوع محل رامیتوانید مشاهده کنید که باید با اطلاعات درست پر شود

 

 

گام چهارم:

در این مرحله متراژ و ابعاد ساختمان را واردکنید.

 

 

 

گام پنجم:

در این مرحله ظرفیت اتاق های ساختمان وهمینطور تعداد تخت ها را وارد کنید.

گام ششم:

توضیحات مربوط  به بافت منزل همینطور نوع بافت منطقه را واردکنید.

 

 

گام هفتم:

در این مرحله امکانات اضافی منزل را واردکنید

 

گام هشتم:

در این قسمت قوانین اضافی منزل را وارد کنید

 

 

 

گام نهم:

در این مرحله قیمت روزهای مختلف و همینطورساعات ورود و خروج را وارد کنید

 

گام دهم:

در این مرحله مشخصات خود را تایید کنید تاوارد مرحله بعد شوید

 

 

 

گام یازدهم:

 

در این مرحله تصاویر مربوط به ساختمان رااپلود کنید.

 

 

 

گام نهایی:

در این قسمت پس از تایید تصاویر میتوانیداگهی را مشاهده کنید. بدیهی است که در حال حاضر این آگهی برای دیگران قایل مشاهده نیست و پس تایید آگهی توسط مدیر اگهی ها نمایش داده میشوند.