ضد کلاهبرداری

ضد کلاهبرداری

از خود در برابر کلاهبرداران اینترنتی محافظت کنی

بیشترین تعداد تبلیغات توسط انسان های قابل اعتماد ارسال می شوند. بنابراین شما مشکل زیادی نخواهید داشت. ولی به حر حال موارد وجود دارد که درصورت رعایت شدن جلوی کلاهبرداری ها گرفته میشود.

توصیه های ما

  • تا حد امکان با افراد به صورت حضوری معامله کنید
  • از قبول کردن چک اجتناب کنید

روش های شناسایی کلاهبرداران

  • بیشتر کلاهبردارن حداقل یکی از ویژگی های زیر را دارند
  • این افراد از قرار حضوری اجتناب میکنند
  • ظاهر نوشته های انها عجیب و غریب است
  • معامله با انها به طرز عجیبی پر سود به نظر میرسد